آرمان سایت درمان طب،اطلاع رسانی صحیح مشخصات پزشکان (آدرس دکتر، تلفن مطب و...) و اطلاعات مراکز درمانی ایران (بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز پرتونگاری ، فیزیوتراپی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، داروخانه و...) وهمچنین ارائه اطلاعات پزشکی و دارویی ،تغذیه و رژیم درمانی مورد نیاز هموطنان می باشد . مقالات و مطالب پزشکی تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و توصیه پزشکی تلقی نمی گردد و نباید جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست . در واقع شما نمی توانید با تکیه بر این مطالب مبادرت به خود درمانی کنید.امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. -- سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -- تحرك و فعالیت بدنی فرصتی مناسب برای حفظ و ارتقای سطح سلامت بدن است . -- سلامت جسمی هر فرد در گرو سلامت روانی اوست .
امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. - سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -

تهران کرج اروميه اردبيل سنندج زنجان رشت قزوين ساري گرگان كرمانشاه همدان ايلام خرم اباد اراك قم سمنان اصفهان اهواز شهركرد بوشهر شيراز يزد بندرعباس كرمان زاهدان ياسوج جزيره كيش جزيره قشم جزيره ابوموسي جزيره خارك تبريز خراسان جنوبي خراسان شمالي خراسان رضوي

خلاصه ای ازلیست پزشکان اصفهان

 

١ اصفهان دکتر  اکبر مزروعي پزشک عمومی خيابان امام خميني ورودي خانه اصفهان ميدان نگهباني مجاور موسسه مهر ٣٣٣۴٢٠٠

٢ اصفهان دکتر آزاده اسحاقيان پزشک عمومی سه راه سيمين خيابان سيمين کوچه فرح انگيز اول سيمين٧٧٧٩٩۶٠

٣ اصفهان دکتر آصف آقا پور ملكي پزشک عمومی دروازه تهران خ امام خميني قبل از پل شهيد خرازي جنب داروخانه رفاه ٣٣۶٠٣٧٢

۴ اصفهان دکتر حسن معصوم زاده پزشک عمومی خ پروين -خ شيخ طوسي غربي سه راه اوحدي مجتمع پزشكي خاتم الانبيا ۶٢٧۴٢٢٩

۵ اصفهان دکتر فضل اله صفري پزشک عمومی زينبيه شمالي أيت اله غفاري روبروي بيمارستان حضرت زهرا ۵۵١٨٠۴۶

۶ اصفهان دکتر محمدمحسن قادريان پزشک عمومی خ شيخ طوسي غربي جنب سه راه اوحدي جنب داروخانه آپادانا مجتمع پزشكي خاتم الانبياء (ص)

٧ اصفهان دکتر نيلوفر خواجه پور پزشک عمومی خ رودکي بعدازاداره گذرنامه روبروي دانه هاي روغني ٧٧۵٩۶۴٩

٨ اصفهان دکتر بابك نكوئي پزشک عمومی خ شريف واقفي بعداز سه راه گلزار جنب داروخانه بهشتي ٢۶۴۴٠۵٩

٩ اصفهان دکتر بهرام پاکزاد پزشک عمومی اتوبان چمران طبقه زيرين داروخانه شايگان ۴۵١١٩۴۵

١٠ اصفهان دکتر تهمينه رحيميان پزشک عمومی خ تالار چهارراه صباحي ٢٢٩٠٢٢١

١١ اصفهان دکتر داريوش عسگري پزشک عمومی بلوارکشاورزي ابتداي خ قائميه ٧٨٠٨۶٧۶

١٢ اصفهان دکتر سعيد جلالي چيمه پزشک عمومی خانه اصفهان دکتر - خ گلستان مجتمع تجاري ۵ طبقه اول ۴۴١٩١٩۶

١٣ اصفهان دکتر سعيد عبادي پزشک عمومی خ بزرگمهر ابتداي خ ٢٢ بهمن مقابل ايستگاه اتوبوس ٢۶۶٨٣۶۶

١۴ اصفهان دکتر سيد محمد علوي پزشک عمومی صبح:خ کاوه خ پانزده خرداد بعداظهر:خ آتشگاه سه راه نبوي منش ٧٧٢١٣٢١ - ٧٧١٩٩٨٩

١۵ اصفهان دکتر سيدحسن حسيني پزشک عمومی فلكه لاله نبش خ گاز مجتمع لاله جنب دندان پزشكي طبقه اول ۵۶٧٠۴٨٨

١۶ اصفهان دکتر سيدحسن هاشمي پزشک عمومی بلوارکشاورزي خ قائميه بعدازبانك صادرات ٧٨٠۵٣۴۴

١٧ اصفهان دکتر سيمين دخت کلانتري پزشک عمومی خ توحيد مجتمع پزشكي توحيد پ ٢١٣ ۶٢۶۴٢۴٣

١٨ اصفهان دکتر لادن ميرزا زاده پزشک عمومی خ قائميه کوي مخابرات ٠

١٩ اصفهان دکتر مازيار ستاري پزشک عمومی کوي اميرحمزه مجتمع تجاري اميريه طبقه دوم ٧٧۶١٩٧٠

٢٠ اصفهان دکتر مجيد خليليان پزشک عمومی بلوار أتشگاه نبش بلوار وحدت جنب داروخانه ابوريحان ٧٧٢٢١٠٠

٢١ اصفهان دکتر محسن صفاري خوزاني پزشک عمومی حكيم نظامي تقاطع شريعتي ك جنب أموزشگاه رانندگي حافظ ساختمان ۴۴۶٢٧٣١۶٩

٢٢ اصفهان دکتر محمدرضاعسگري پزشک عمومی سه راه سيمين خيابان سيمين کوچه فرح انگيز (اول سيمين( ٧٧٧٩٩۶٠

٢٣ اصفهان دکتر محمدعلي امرالهي پزشک عمومی خ شيخ طوسي غربي جنب داروخانه صحت ۵۵۵۶۴۴٩

٢۴ اصفهان دکتر مسعود عرب الجديدي پزشک عمومی خ سجاد خ قائم جنب بانك صادرات ۶٣٠۶۶١١

٢۵ اصفهان دکتر مهران سبحاني پزشک عمومی خ جي خ مهديه جنوبي قبل از فلكه کرداباد کوچه موحد دوست ۵٢٩١٧۶٣

٢۶ اصفهان دکتر مهرداد مصطفي پور پزشک عمومی ميدان شهدا ابتداي خ فروغي کوچه بهار بن بست طلاکش پلاك ٣٣٧۵١۴١ ۴

٢٧ اصفهان دکتر مهين حاتمي پزشک عمومی خ هزارجريب کوي امام خ خسرو پور ۶۶٩٠٨١٢

٢٨ اصفهان دکتر مينا مسلمي پزشک عمومی خ بزرگمهر ابتداي هشت بهشت غربي ساختمان سروش ٢۶۴٧٧٩٠- ٢۶۴۵٩١۶

٢٩ بهارستان دکتر دکتر ماندانا قطره ساماني پزشک عمومی چهارراه الفت محله ١ روبروي داروخانه مقدس پلاك ۶٨١٨٨٩٣ ١٠۶

٣٠ بهارستان دکتر مجتبي بهادران پزشک عمومی خيابان الفت جنب داروخانه مقدس ۶٨١۴۵۴۴

٣١ بهارستان دکتر مسعود اکثيري پزشک عمومی -ميدان ولي عصر ساختمان اداري حافظ روبروي نانوايي ۶٨٢٠۶٧۴

٣٢ بهارستان دکتر مهدي خدادادي پزشک عمومی -خيابان الفت محله ۶ پلاك ۴۶٨٠١ ۶٩۶/ 101

٣٣ بهارستان دکتر مهناز ضيائي پزشک عمومی خ الفت محله ۶٨١٢٢١٩

٣۴ بهارستان دکتر ميترا حسيني نژاد پزشک عمومی خ وليعصر ۶٨١٣٠٣۵

٣۵ بهارستان دکتر نسرين خليلي اردستاني پزشک عمومی خيابان فرشته نبش الفت ۶٨١٢۵۵٢

٣۶ سپاهان شهر نرگس هژبرپور پزشک عمومی سپاهانشهر نبش فارابي ٢ مجتمع پزشكان ساختمان نگين ۶۵٠۶٢٣٧

٣٧ سپاهان شه نفيسه مدرس فر پزشک عمومی بلوارغدير مجتمع نگين ٢ واحد ٢١۶۵٠٧٢۵٩

٣٨ اصفهان دکتر اکرم صالحي ابري پزشک عمومی ملك شهر خيابان مفتح-ساختمان بلكا-طبقه اول ۴۴٢٩۶۴٢

٣٩ اصفهان سيامك ارشادي پزشک عمومی ملك شهر خيابان مفتح جنب داروخانه شانه ساز ۴۴٠٩٣٧٢

۴٠ اصفهان دکتر مسعود ناظم فوق تخصص جراحي اطفال آمادگاه جنب داروخانه سپاهان ٢٢٢۴۴٩٩

۴١ اصفهان دکتر محسن ميرمحمد صادقي فوق تخصص جراحي قلب وعروق خ شمس آبادي ساختمان رازي طبقه سوم ٢٣۶۶۶٢٠

۴٢ اصفهان دکتر محمود بهشتي فوق تخصص خون کودکان خ سيد علي خان ٢٢٢٢١١۴

۴٣ اصفهان دکتر ناهيد رئيسي فوق تخصص خون کودکان خ آمادگاه جنب بانك تجارت ٢٢٠٧٩۴٩

۴۴ اصفهان دکتر اميرحسين سالاري فوق تخصص روماتولوژی خ آمادگاه ساختمان سپاهان بلوك ۴ طبقه دوم ٢٢٢٩۴٢۴

۴۵ اصفهان دکتر هادي کريم زاده فوق تخصص روماتولوژي چهارباغ خواجو کوي نادر - پ ٢۶۵۵۶٢٩ ١

۴۶ اصفهان دکتر محمدگلشن فوق تخصص ريه وبرونش خ آمادگاه ك سپاهان ساختمان سپاهان ٢٢٠٠٣٨۵

۴٧ اصفهان دکتر ناصر حقيقي زاده فوق تخصص غدد متابوليسم چهارراه شيخ صدوق مجتمع ۶۶١۴۴۴٧ ۴٠٠

۴٨ اصفهان دکتر احمدبيات فوق تخصص کليه خ شمس ابادي چهارراه قصر مجتمع قصر طبقه اول ٢٢۴٠٠٣۴

۴٩ اصفهان دکتر منوچهر غروي فوق تخصص کليه خ فردوسي اول خ شهيد موحديان ٢٢٢١٣٨٢

۵٠ اصفهان دکتر محسن اسماعيلي فوق تخصص گوارش خ شمس آبادي ساختمان ام ار اي اصفهان دکتر طبقه فوقاني ۴٧٢٢٣٨٧۴۶

۵١ اصفهان دکتر زيبا خرم فوق تخصص گوارش خيابان بزرگمهر روبروي مسجد الكريم ساختمان بهشت طبقه سوم ٢۶۴۴٠٣٠

۵٢ اصفهان دکتر عليرضا مومني افجدي گوش و حلق و بيني آمادگاه مجتمع گلديس ورودي اول طبقه سوم ٧٠-٢٢٣٩۴۶٩

۵٣ اصفهان دکتر محمد حسين دهقاني متخصص ارتوپدي اصفهان دکتر -خيابان شمس آبادي چهارراه عباس آباد ٢٣۶١٣۵٢

۵۴ اصفهان دکتر حسين فانيان متخصص ارتوپدي خ آمادگاه کوچه سوره ٢٢٢٠٢٧٠

۵۵ اصفهان دکتر حسين فهامي متخصص ارتوپدي شمس آبادي جنب بيمارستان سينا ٢٢٠۴۴٢٠

۵۶ اصفهان دکتر مريم تاجميررياحي متخصص ارتوپدي دروازه شيراز مجتمع سپهر طبقه دوم ۶۶٨۶۶٢٣

۵٧ اصفهان دکتر مهدي عباسي متخصص ارتوپدي خ آمادگاه مجتمع پزشكي ملاصدرا ٢٢٠١٧٠١

۵٨ اصفهان دکتر مهدي معيني متخصص ارتوپدي خ آمادگاه کوچه گلدسته ٢٢١۴٣٨٨

۵٩ اصفهان دکتر مهدي موذني متخصص ارتوپدي خ آمادگاه جنب داروخانه سپاهان ٢٢٠۵٩٧۶

۶٠ اصفهان دکتر مهدي ضيائي متخصص ارتوپدي فلوشيب آرتروسكوپي چهارباغ بالا مجتمع پارسيان ۶٢٧۴٩۴٧

۶١ اصفهان دکتر ابوالقاسم زارع زاده متخصص ارتوپدي فوق تخصص جراحي دست خ شمس آبادي جنب ام آر آي ٢٢٠۵٣۵٠

۶٢ اصفهان دکتر شهين شادزي متخصص اطفال اصفهان دکتر -خيابان دانشگاه بلوار خانه کارگر کوچه شهيد عابدي ۶٢٧٨١١٩

۶٣ اصفهان دکتر اصغرپيرحاجي متخصص اطفال خ رباط عصرهاجنب داروخانه شريف وصبح ها طبقه فوقاني داروخانه بزرگراد ٣٣۵۵٢١٠ - ۴۴٢٧۵۴٨

۶۴ اصفهان دکتر اميرهوشنگ ريحاني متخصص اطفال خ شيخ بهائي جنب مدرسه شهداي محراب ساختمان صفا ٢٣٣٠٨٣٠

۶۵ اصفهان دکتر بيناهو ماه گرفته متخصص اطفال خ عباس آباد مقابل رستوران شهرزاد ٢٢٠۶٠٣۴

۶۶ اصفهان دکتر حسين فيض متخصص اطفال خ شمس آبادي جنب بيمارستان عيسي بن مريم ٢٣۶٩۶٠٣

۶٧ اصفهان دکتر خسرو حكمت جو متخصص اطفال خ رباط اول نرسيده به داروخانه شريف ۴۴۴١۴٧٣

۶٨ اصفهان دکتر سوسن فقيه ايماني متخصص اطفال پل بزرگمهر ابتداي خ بزرگمهر جنب داروخانه بهنام ٢۶۴٨٩٠٠

۶٩ اصفهان دکتر سيدرضامقدادي متخصص اطفال اول خيابان شريف واقفي بالاي آزمايشگاه خرم ٢٢١١٠۴۶

٧٠ اصفهان دکتر عليرضا معافي متخصص اطفال خ آمادگاه مجتمع ملاصدرا ٢٢٢٧٣٧٩

٧١ اصفهان دکتر فخري نوايي متخصص اطفال خ فردوسي اول خ شهيد موحديان ٢٢٢٢٧٧٣

٧٢ اصفهان دکتر فرزانه برهانيان متخصص اطفال خ هشت بهشت غربي ساختمان فردوسي طبقه سوم ٢۶۶۶٢۶١

٧٣ اصفهان دکتر فريبا اشتري متخصص اطفال دروازه شيراز هزارجريب روبروي دانشگاه بن بست جلال الدين ۶۶٨۶٨٧٠

٧۴ اصفهان دکتر محمدرضا فاطمي خوراسگاني متخصص اطفال دروازه شيراز ساختمان سپهر طبقه دوم شماره ۶۶٨۶۶٢٣ ۶

٧۵ اصفهان دکتر محمدمصلحي متخصص اطفال فلكه شهدا ابتداي خ کاوه روبروي با نك ملت داخل کوچه پلاك ٣٣٩٠٩٣۶ ۴

٧۶ اصفهان دکتر مهناز فهامي متخصص اطفال خ محتشم کاشاني تقاطع وحيد ساختمان جام جم ۶٢۵٩٧۵۵

٧٧ اصفهان مجيد اردکاني متخصص اطفال سپاهان شهر بلوار غدير نبش خ فارابي ٢ ساختمان نگين طبقه چهارم واحد ۴۶۶۵٠٧۶٢٨

٧٨ اصفهان دکتر مهين هاشمي پور متخصص اطفال-فوق تخصص غدد بزرگمهر ساختمان ١۵٢ طبقه اول ٢۶٧۴٩۶٩

٧٩ اصفهان دکتر سيدمرتضي رضوي خسرواني متخصص اطفال فوق تخصص قلب کودکان دروازه شيراز کوچه دادستان ساختمان پارس ۶۶٢٩٠٢۶

٨٠ اصفهان دکتر سعيد برقعيان متخصص بيهوشي سه راه سيمين اول بلوارکشاورز کوچه قزلباش پلاك ٢٧٧۶۵٢٩٢

٨١ اصفهان دکتر حسين صابري همداني متخصص پوست خ بزرگمهر ساختمان ميرداماد طبقه ۴٢۶۴٣٠٣٨

٨٢ اصفهان دکتر گيتي صادقيان متخصص پوست چهارباغ بالا مجتمع پارسيان ۶٢٧۴٩۴٧

٨٣ اصفهان دکتر محمدرضا اميدقائمي متخصص پوست بزرگمهر چهارراه هشت بهشت نبش هشت بهشت غربي ساختمان سارا ط5٢۶۵٢۵٢٧

٨۴ اصفهان دکتر محمدرضا رئيس زاده متخصص پوست ابتداي خ محتشم کاشاني روبروي أم أرأي سپاهان ساختمان پرديس جنوبي ط1 ۶٢٧۴٢٢٢

٨۵ اصفهان دکتر علي ضامن مومني متخصص پوست وآلرژي خ أمادگاه ساختمان پزشكان ٢٢١٨۴٨٢

٨۶اصفهان دکتر ابوالفضل جويا متخصص پوست ومو دروازه شيراز جنب بانك اقتصاد نوين مجتمع آزادي بلوكA طبقه اول۶۶٣٨٧٢١

٨٧ اصفهان دکتر احمدرضاحبيب زاده متخصص جراح پزشک عمومی خيابان امادگاه نرسيده به چهارراه فلسطين ساختمان داريوش ٢٢٢٠٩٢٨

٨٨ اصفهان دکتر بختيار خدادادي متخصص جراح پزشک عمومی خ أمادگاه جنب جامكو ٢٢٢۶۶۵۴

٨٩ اصفهان دکتر حكيمه مرادي مطلق متخصص جراح پزشک عمومی خ شمس أبادي چهارراه قصر مجتمع زرين ٢٣۴۵٧٩۶

٩٠ اصفهان دکتر محمدعلي رجبي متخصص جراح پزشک عمومی چهارباغ بالا جنب سي تي اسكن مرکزي ساختمان اسكان ۶۶١٠٢۴٠

٩١ اصفهان دکتر محمودامين جواهري متخصص جراح پزشک عمومی چهارباغ بالا خ بهارأزادي ساختمان بهاران طبقه۴۶٢۴۶۶٢١

٩٢ اصفهان دکتر منصور صفائي متخصص جراح پزشک عمومی خ أمادگاه جنب ساختمان ملاصدرا ٢٢١٧۴٢٢

٩٣ اصفهان دکتر بهنام يزداني متخصص جراح پزشک عمومی فوق تخصص جراحي قفسه صدري خ شريعتي روبروي اورژانس شريعتي ۶٢٨١۶٣٠

٩۴ اصفهان دکتر مجيدحقيقت متخصص جراحی کلِيه و مجاری ادرار خ شمس آبادي روبروي بيمارستان عيسي بن مريم ٢٢٠۵۴٩۴

٩۵ اصفهان دکتر احمد محمدي متخصص جراحی کليه و مجاری ادرار خ آمادگاه روبروي فروشگاه جامكو ٢٢١٠٩۵٩

٩۶ اصفهان دکتر مريم اميني متخصص جراحی کليه و مجاری ادرار آمادگاه مقابل جامكو طبقه همكف ٢٢١٢۶٢٩

٩٧ اصفهان دکتر حيدرعلي داوري متخصص جراحي پزشک عمومی فوق تخصص جراحي اطفال آمادگاه جنب داروخانه سپاهان ٢٢٠٩٨٨۴

٩٨ اصفهان دکتر امير توکلي متخصص جراحي مغز واعصاب خ آمادگاه جنب داروخانه سپاهان ٢٢٢۶١٢٧

٩٩ اصفهان دکتر عليرضا فريد معير متخصص جراحي مغز واعصاب خ آمادگاه ك نجفي روبروي کلينيك آمادگاه ٢٢١٠٩٩۵

١٠٠ اصفهان دکتر محسن آقا اسماعيلي متخصص جراحي مغز واعصاب خ شمس ابادي ساختمان ام آر آي ٢٢٠٣١٧۴

١٠١ اصفهان دکتر محمدرضا امامي متخصص جراحي مغز واعصاب چهارباغ بالا چهارراه نظر ساختمان ماکان ۶٢۶۵٠۵١

١٠٢ اصفهان دکتر اکرم ريسمانچيان متخصص چشم خ آمادگاه جنب ساختمان ملاصدرا ٢٢١٧۴٢٢

١٠٣ اصفهان دکتر باقر ترابي متخصص چشم خ چهارباغ بالا ساختمان پگاه ۶٢۴٨١٨٢

١٠۴ اصفهان دکتر حسين ابراهيمي متخصص چشم چهارباغ بالا طبقه فوقاني آزمايشگاه کخ ۶۶١٢٨۴۴

١٠۵ اصفهان دکتر حسين صادقيان متخصص چشم چهارباغ بالا مجتمع پارك پلاك – ۵٨۶۶۶۶٢۵٨٨

١٠۶ اصفهان دکتر حسين نصر اصفهان متخصص چشم خيابان شمس آبادي چهارراه قصر ساختمان رودکي طبقه٣٢٣۶۶١٠٩

١٠٧ اصفهان دکتر حميد فشارکي متخصص چشم دروازه شيراز جنب بانك ملي مجتمع آزا دي ۶۶٢٨٧٩٧

١٠٨ اصفهان دکتر سيدعلي اکبر مرتضوي متخصص چشم خ فلسطين ساختمان نويد طبقه اول ٢٢١۶٧٠٨

١٠٩ اصفهان دکتر عبدالرحيم رحمن متخصص چشم خ آمادگاه جنب فروشگاه جامكو ساختمان بهبود ٢٢١٧٧٧۶

١١٠ اصفهان دکتر عبدالمجيد خيام باشي متخصص چشم خ آمادگاه جنب داروخانه سپاهان ٢٢٠٢٧٣٠

١١١ اصفهان دکتر فرهاد عباسي متخصص چشم خ فردوسي ساختمان ساسان شماره٢۶٢٢٢۶٠۵۴

١١٢ اصفهان دکتر مهدي شفيعي متخصص چشم خ آمادگاه ساختمان پزشكان سپاهان ٢٢١١٩٠٨

١١٣ اصفهان دکتر طالب آزرم متخصص داخلی فوق تخصص خون خ هزارجريب اول کوي امام جعفرصادق مجتمع پرديس ۶٧٣۶۴۴٧

١١۴ اصفهان دکتر حميد صانعي متخصص داخلی فوق تخصص قلب خ آمادگاه جنب داروخانه سپاهان ٢٢١۶۴۵۵

١١۵ اصفهان دکتر عليرضا رحماني متخصص داخلی فوق تخصص گوارش خ آمادگاه جنب داروخان سپاهان ٢٢٢٠٩١۴

١١۶ اصفهان دکتر جلال خليقي نژاد متخصص داخلی مغز واعصاب چهارراه فلسطين ساختمان حافظ طبقه دوم واحد ۶٢٢٠١١٩٩

١١٧ اصفهان دکتر اميرحسين نصر متخصص داخلی مغز واعصاب ابتداي خ بزرگمهرجنب مادي نياصرم ساختمان ١۵٢ طبقه اول ٢۶۶۴۶٨٣

١١٨ اصفهان دکتر احمد برومند متخصص داخلي اصفهان دکتر -خ آيت اله طيب ٠

١١٩ اصفهان دکتر احمدرضا همت متخصص داخلي دروازه دولت مقابل مسجد باب الرحمه ٢٢٠٢٩٨۶

١٢٠ اصفهان دکتر الهه خرم متخصص داخلي خ شمس آبادي حدفاصل بسيج و چهارراه قصر ساختمان مسيح طبقه اول ٢٢۴١٢٢٣

١٢١ اصفهان دکتر روياعادل احمديان متخصص داخلي ميدان آزادي خ سعادت آباد جنب بانك تجارت مجتمع کيا ۶۶٣٠۶٢٠

١٢٢ اصفهان دکتر عبدالحسين فاطمي متخصص داخلي خ آمادگاه مجتمع گلديس ٢٢١۵٩۵٩

١٢٣ اصفهان دکتر فرحناز حريرفروشان متخصص داخلي خ آمادگاه جنب داروخانه شبانه روزي اصفهان دکتر ٢٢٢٧۴۴١

١٢۴ اصفهان دکتر مريم خوئي متخصص داخلي خيابان بزرگمهر روبروي مسجد الكريم ساختمان بهشت طبقه اول ٢۶۶١١۵۴

١٢۵ ملك شهر بهار رستم پور متخصص داخلي خيابان مطهري مجتمع پزشكي سينا طبقه اول واحد۴۴۴۴١٨٣٧

١٢۶ اصفهان دکتر حسن صالحي متخصص داخلي عفوني خ بزرگمهر روبروي مسجدالكريم ساختمان بهشت پ۶ ٢۶٧١۶٠٠

١٢٧ اصفهان دکتر جمشيدسارنج متخصص داخلي فوق تخصص خون خ آمادگاه جنب جامكو ساختمان بهبود ٢٢١١۵٧٢

١٢٨ اصفهان دکتر جواد مقتدري متخصص داخلي فوق تخصص کليه خ فردسي اول شهيد موحديان ٢٢٢٢٧٧٣

١٢٩ اصفهان دکتر سروش نقدي متخصص داخلي مغز واعصاب چهارباغ بالا مجتمع پارسيان طبقه اول واحد ٣٩١۶٢۶٢٧١٩

١٣٠ اصفهان دکتر سيد جلال ضيائي متخصص داخلي مغز واعصاب خ آمادگاه نرسيده به ميدان فلسطين روبروي فروشگاه جامكو ٢٢٢۶۵٢۶

١٣١ اصفهان دکتر فرشته اشتري متخصص داخلي مغز واعصاب خ آمادگاه جنب داروخانه سپاهان ساختمان سپاهان ۴ط٢٢٣١٩٠٣

١٣٢ اصفهان دکتر محمد زارع متخصص داخلي مغز واعصاب خ فردوسي نرسيده به فلكه فلسطين ساختمان سالار ٢٢٢٢٧٧٨

١٣٣ اصفهان دکتر مهدي خليقي نژاد متخصص داخلي مغز واعصاب فلكه فلسطين ابتداي خ فلسطين ساختمان حافظ ٢٢٠١١٩٩

١٣۴ اصفهان دکتر مهدي شكيبا پور متخصص داخلي مغز واعصاب دروازه شيراز ابتداي چهارباغ خ بهار آزادي ساختمان بهاارپلاك٢ ۶٢٧٧٠٠٢

١٣۵ اصفهان دکتر محسن رئيسي متخصص داخلي مغزواعصاب خ آمادگاه نرسيده به چهارراه فلسطين ساختمان داريوش طبقه١٢٢٢٠٩٢٨

١٣۶ اصفهان دکتر محمدرضا نجفي متخصص داخلي مغزواعصاب خ آمادگاه جنب فروشگاه جامكو ٢٢٢٨٧٢٢

١٣٧ اصفهان دکتر مسعود اعتمادي فر متخصص داخلي مغزواعصاب خ بزرگمهر روبروي مسجدالكريم ساختمان بهشت ٢۶٧٨٩٩٩

١٣٨ اصفهان دکتر پروين صفوي متخصص روانپزشك اصفهان دکتر -خ آمادگاه طبقه فوقاني جامكو(روزهاي زوج)٢٢٢٣۶٨۵

١٣٩ اصفهان دکتر فرزاد فضيله متخصص روانپزشك خ شمس آبادي چهار راه قصر مجتمع نور طبقه اول واحد١٠٩٢٢۴٠٠٨١

١۴٠ اصفهان دکتر خليل مومني متخصص روانپزشك خ آمادگاه ساختمان پارسه مجاور داروخانه سپاهان(کلينيك جامع پزشكي پارسه)٢٢٣۶۵٧۵-٢٢٢١٠٩٧

١۴١ اصفهان دکتر سهيلا صلاحي متخصص روانپزشك دروازه شيراز مجتمع آزادي طبقه اول ۶۶٢٧٠۶٢

١۴٢ اصفهان دکتر عليرضا پيرزاده اصفهان دکتر ي متخصص روانپزشك خ شمس أبادي مقابل اورژانسي عيسي بن مريم مجتمع مريم بلوك ١ طبقه ۴٢٣۶١٠١١ -٢٣٣٨۵۶٠

١۴٣ اصفهان دکتر غلامحسين احمدزاده متخصص روانپزشك خ آمادگاه کوچه جنب مبل زيباکار ٢٢٠۵٣٣٣

١۴۴ اصفهان دکتر غلامرضا باراني متخصص روانپزشك خ شمس آبادي نرسيده به چهارراه قصر جنب داروخانه زيتون ٢٢٠٩١٩٠

١۴۵ اصفهان دکتر محسن معروفي متخصص روانپزشك خ شمس أبادي روبروي بيمارستان سينا ساختمان فارابي ٢٣۶٢٩٢٧

١۴۶ اصفهان دکتر اعظم رشيدي متخصص زنان وزايمان چهارراه فلسطين ابتداي خيابان فردوسي جنب بانك رفاه ساختمان حكيم ٢٢١٢١٢۴

١۴٧ اصفهان دکتر اقدس وکيليان متخصص زنان وزايمان خ شمس أبادي مقابل بيمارستان سينا ساختمان فارابي ٢٣٣٩٢٨٩

١۴٨ اصفهان دکتر پروين مباشريان متخصص زنان وزايمان نظرشرقي کوي شهيدان پور معراج ۶٢۴۶٩٨٧

١۴٩ اصفهان دکتر خورشيدعراقي متخصص زنان وزايمان خ توحيد روبروي بانك سامان مجتمع گلديس طبقه دوم ۶٢٨٨٣١۴

١۵٠ اصفهان دکتر زهرا اسلاميان متخصص زنان وزايمان ميدان بزرگمهر ابتداي بزرگمهر ساختمان ١۵٢ ٢۶٧٠٣٢٠

١۵١ اصفهان دکتر زهرا سهيلي پور متخصص زنان وزايمان خ أمادگاه جنب داروخانه شبانه روزي اصفهان دکتر انتهاي بن بست طبقه دوم ٢٢١٠٧٨٣

١۵٢ اصفهان دکتر زهرا فتوحي متخصص زنان وزايمان خ نظر شرقي بين چهارراه نظروچهارراه توحيدپ ١٢٢F۵٢١۶٢۵٠۶۵٧

١۵٣ اصفهان دکتر سميره دلپاك يگانه متخصص زنان وزايمان خ بزرگمهر-ابتداي هشت بهشت غربي ساختمان سروستان واحد١٣ ٢۶۴۵٩١٣

١۵۴ اصفهان دکتر سيده نسرين موسوي متخصص زنان وزايمان ميدان احمد أباد مجتمع تجاري مهر ٢٢٩١٧١٩

١۵۵ اصفهان دکتر شكوفه نوروزي متخصص زنان وزايمان خ أمادگاه کوچه جنب داروخانه سپاهان ٢٢٠۶١١١

١۵۶ اصفهان دکتر شهناز پولادخان متخصص زنان وزايمان خ أمادگاه مجتمع پزشكي سپاهان ٢٢٠۵٩٧۶

١۵٧ اصفهان دکتر شهين زاهدي متخصص زنان وزايمان خ چهارباغ بالا مجتمع پارسيان طبقه همكف واحد٢٠١۶٢۴۵۶۶٨

١۵٨ اصفهان دکتر شيوا اميني متخصص زنان وزايمان خ أمادگاه جنب داروخانه شبانه روزي اصفهان دکتر ٢٢١۴۶١۶

١۵٩ اصفهان دکتر عاطفه السادات اسماعيل زاده متخصص زنان وزايمان خ أمادگاه جنب داروخانه سپاهان ٢٢٠٢٠٩٣

١۶٠ اصفهان دکتر کشور نقشينه متخصص زنان وزايمان خ أمادگاه فلكه فلسطين جنب بانك استان طبقه١٢٢٢٠۴٠٨

١۶١ اصفهان دکتر ليلا مقاره عابد متخصص زنان وزايمان خ شمس أبادي ساختمان رودکي ٢٣٣۶۶۵۶

١۶٢ اصفهان دکتر منوچهر سليمان پور متخصص زنان وزايمان خ أمادگاه ساختمان پزشكان طبقه اول ٢٢٢٣٨٩١

١۶٣ اصفهان دکتر مهناز ارشدي متخصص زنان وزايمان چهارراه فلسطين ابتداي خ فردوسي جنب بانك تجارت مجتمع نگين ٢٢١٠۶٧٨

١۶۴ اصفهان دکتر مينا قديري متخصص زنان وزايمان دروازه شيراز جنب بانك ملت ۶۶١۶٠٧٩

١۶۵ اصفهان دکتر حميدشمس الكتابي متخصص قلب شمس آبادي چهارراه قصر مجتمع قصر ٢٢۴٠٠٨۴

١۶۶ اصفهان دکتر عباس سيدي متخصص قلب فلكه فلسطين اول فردوسي ساختمان سالار ٢٢١۵٧٠٣

١۶٧ اصفهان دکتر مهدي شيرازي نژاد متخصص قلب خ آمادگاه روبروي داروخانه الزهرا ساختمان بهبود ٢٢٢٢٧۴٧

١۶٨ اصفهان دکتر داود رجبي متخصص قلب و عروق خيابان شمس آبادي چهارراه عباس آبادجنب داروخانه دکتر انصاري بن بست بامداد ٢٣۵۵٢٠٢

١۶٩ اصفهان دکتر همايون عباسي متخصص کليه و مجاری ادرار چهارراه فلسطين ابتداي خ فردوسي جنب بانك رفاه ساختمان حكيم ٢٢١٢١٢۴

١٧٠ اصفهان دکتر احمدرضا اخوت متخصص گوش و حلق و بيني خ آمادگاه ساختمان پزشكان ٢٢٢٩٧۴٣

١٧١ اصفهان دکتر جمشيد نشاسته ريز متخصص گوش و حلق و بيني خ آمادگاه نرسيده به فلكه فلسطين ٢٢٢٩٣٨۶

١٧٢ اصفهان دکتر زهرا الياري متخصص گوش و حلق و بيني خ شمس آبادي چهارراه قصر مجتمع قصر نور ٢٢٠٧٠٣٢

١٧٣ اصفهان دکتر سيداحمد هاشمي نيا متخصص گوش و حلق و بيني خ شمس آبادي جنب بيمارستان سينا ساختمان اراد ٢٢٠٢۶١٠

١٧۴ اصفهان دکتر محمود بلوچي متخصص گوش و حلق و بيني خ آمادگاه طبقه سوم آزمايشگاه مرکزي ٢٢٢٠١٩٩

١٧۵ اصفهان دکتر منوچهر اميري دوان متخصص گوش و حلق و بيني خيابان توحيد نرسيده به چهارراه شريعتي روبروي بانك سامان ساختمان تنديس ط ١ ۶٢۵۶٧٢۶

١٧۶ اصفهان دکتر نظام الدين برجيس متخصص گوش و حلق و بيني خ شمس آبادي ك نهر فرشادي پ۴٢٣٣٢١٢٣

١٧٧ اصفهان دکتر منير ابراهيم شريف متخصص گوش و حلق و بيني چهارراه شريعتي خ محتشم کاشاني ۶٢٨۴٩٣٢

١٧٨ اصفهان دکتر فرشته ضيائي قلب و عروق بهارستان خيابان الفت نرسيده به چهارراه ايثار ۶٨١٢۴٣٩

١٧٩ اصفهان دکتر محمدسعيد مالكي متخصص کودکان بهارستان دکتر-خيابان الفت بين چهارراه فرشته وايثار نرسيده به چهارراه ايثار ۶٨١٢۴٣٩

 

 

khademTest Free PageRank Checker
کلیه حقوق این سایت متعلق به darmanteb.ir است.
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.Copyright © 2011-2012 darmanteb All right reserved